Laatste nieuws

Aartsbisschop
Boodschap van de aartsbisschop van Den Haag en Nederland. 25 maart 2020

Broeders en zusters!

Een tijd van beproevingen is gekomen. Dit voelt zwaar, ongemakkelijk, oncomfortabel, beangstigend, pijnlijk, verdrietig. Ook is het niet overal en niet altijd mogelijk om met ontzag te bidden in de kerk, samen het kerkvolk. Het zou een ernstige fout en een ernstige zonde zijn om dit te zien als een beletsel voor onze geestelijke groei en ons over te geven aan moedeloosheid, verdriet en luiheid. We allen hebben een ander geschenk van het leven gekregen dan we hadden verwacht, maar laten we dan eens aandachtig kijken naar hetgeen we eigenlijk hebben ontvangen: ontberingen, afzondering, beperking van onze zozeer gewaardeerde vrijheid, problemen rond de zorg voor onze naasten en in het bijzonder voor onze oudsten. Als we kijken naar deze verschijnselen waartoe we in ons leven nu gedwongen zijn, beseffen we langzamerhand dat dit precies is wat de Heilige Kerk ons aanreikt tijdens de Vasten. In de regel, wanneer we te krijgen hebben met de canonieke vastenregels, ervaren we deze beperkingen anders dan we de huidige situatie – die er sterk op lijkt – ervaren. Read More

[/vc_row_inner]
Videoboodschap van de aartsbisschop van Den Haag en Nederland. 16 maart 2020
Aanzegging van Aartsbisschop Elisey van Den Haag en Nederland in verband met het Coronavirus en Liturgie

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Godminnende werkers van de kerk  en  kloosterlingen, eerwaarde geestelijken van het Bisdom Den Haag!                                                                                                                                     

Met pijn in het hart zie ik hoe de mensen zich zorgen maken over de coronavirusinfectie die zich over heel Europa verspreidt. De overheid en de sociale diensten zullen, in hun streven naar veiligheid en preventieve bescherming, de bevolking dwingen zich tijdelijk te isoleren en openbare bijeenkomsten van welke aard dan ook te beperken, met inbegrip van de aanwezigheid bij kerkdiensten. Het Bisdom Den Haag aanvaardt deze oproep tot uitvoering met begrip en steun voor belangrijke voorzorgsmaatregelen.
Tegelijkertijd zullen, in welke verdrukking de Kerk van Christus zich ook moge bevinden, de genade van onze Heer, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest nooit tekort schieten. “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?,” vraagt de Apostel Paulus; “Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer.” (Rom. 8.35-37).
Met een dergelijk geloof dragen we ons Kruis in navolging van Christus. Laat ons onze christelijke zorg dragen voor onze naasten door ons te vervolmaken in de liefde. Wij kunnen ons overal sterken en ons overal geestelijk voeden met gebed, zowel in de kerk als thuis; zowel in gemoedelijke rust als in verontrustende tijden..

Laatste nieuws

Orthodoxe Liturgie
Bericht van Aartsbisschop Elisey van Den Haag en Nederland in verband met het Coronavirus

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Godminnende werkers van de kerk en kloosterlingen, eerwaarde geestelijken van het Bisdom Den Haag! Samen met u ga ik elke stap op de weg van de Grote Vastentijd in deze tijden van onverwachte beproevingen voor onze spirituele standvastigheid, die tot uiting komen in de bezorgdheid van de wereld om ons heen over de snelle ontwikkeling van de coronavirusinfectie, dat de gezondheid en levens van mensen over de hele wereld aangrijpt.Op 11 maart van dit jaar gaf ook de Heilige Synode van de Russisch-orthodoxe kerk uiting aan deze zorg en betuigde zij haar medeleven aan de familieleden en vrienden van slachtoffers van deze ziekte. Ook zegende zij het werk van de artsen en vrijwilligers die de zieken bijstaan en die preventieve maatregelen nemen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. De stem van deze hiërarchen van de Russisch-orthodoxe kerk roept op tot terughoudendheid, nuchterheid en gebedsvol vertrouwen, en vestigt de aandacht op het feit dat een gelovige niet moet toegeven aan paniek en angsten ten gevolge van de verspreiding van onbevestigde informatie over de infectie.
Tegelijkertijd waarschuwt de Heilige Synode voor een lichtzinnige houding ten opzichte van infecties en voor het negeren van medische preventieve voorschriften.De belangrijkste oproep van onze Kerk dezer dagen is een geïntensiveerd gebed dat de ziekte moge worden overwonnen en dat kracht moge worden gegeven aan de artsen die ertegen strijden. Indachtig deze heilige oproep, verzoek ik onze geestelijkheid om in alle diensten in de de vredeslitanie de volgende aanvullende beden en priestergebed ten gehore van het volk te gebruiken… ->>read more

 

 

Laatste nieuws

Orthodoxe Liturgie

Een vesperdienst met het voorlezen van de kanunnik van Sint Andreas van Kreta in de Sint Nicolaaskathedraal in Amsterdam

Op maandag, de eerste week van de vastentijd, 2 maart, vierden aartsbisschop  Eliseos Van Den Haag en Nederland De grote naleving van de Canon van Sint Andreas van Kreta in de St.Nicholas kathedraal in Amsterdam.Zijn Eminentie werd gediend door de secretaris van het bisdom Den Haag-Nederland, priester Hildo Boss, samen met de geestelijkheid van het bisdom Den Haag. Cathedral Archimandrite Meletius (Weber), de rector van de Sint-Nicolaaskathedraal, stond aan het altaar van de aanbidder.Het koor van de kathedraal zong ter ere van SVT. Nicolaas van Myra van Lycia uit Amsterdam (Regent van Alyona Ovsyannikova-Vogd).In ter nagedachtenis aan het gebed presenteerde de bisschop een lijst van de Hawaïaanse mirre-streaming Iver-Montreal icoon van de moeder van God als een geschenk aan priester Anthony.Toen sprak de Archpastor de parochianen van de kathedraal aan met woorden van opbouw.

Laatste nieuws

Orthodoxe Liturgie

De vereringsritus in de kerk ter ere van St. blgvn. Prince Alexander Nevsky in Rotterdam.

Aan de vooravond van de eerste grote vastentijd, op 1 maart, vierden aartsbisschop Eliseos Van Den Haag en Nederland Vespers en het ritueel van vergeving in de kerk ter ere van St.Prince Alexander Nevsky in Rotterdam.

Zijne Eminentie werd mede gediend door archpriest Sergius Merks, abt van de Kerk van SVT. Tikhon, Patriarch van Moskou in Nijmegen;hegumeen Ignatius (Lockhorst), biechtvader van het bisdom Den Haag-Nederland; Priester Anatoly Babyuk, het sacristan van de Kathedraal van Sint Nicolaas. Tikhon, Patriarch van Moskou in Naimegen; Priester Dmitry Vinitsky, waarnemend rector van de Alexander Nevsky Kerk in Rotterdam en diaken Dimitri Dovger, een geestelijke van dezelfde tempel.

Na het ontslag las de heersende bisschop gebeden voor het begin van de Heilige vasten.